Toepassingen voor alle sectoren industrieel, commercieel ...

KUCHSCHERMEN

Het scherm bestaat uit een plexi plaat en 2 of meerdere plexi voetjes. De dikte van de plaat alsook de afmetingen zijn vrij te kiezen. We maken de schermen volledig op maat. Je eveneens opteren voor uitsparingen of een open ruimte onderaan het scherm om documenten en andere zaken door te geven.
Andere opstellingen zijn uiteraard ook mogelijk.